„ABICOM PRO tulkojumi” SIA - tulkošanas pakalpojumi

Rakstiski dokumentu un citu tekstu tulkojumi

Uzzini vairāk

„ABICOM PRO tulkojumi” piedāvātie tulkošanas pakalpojumi

 Rakstisks tulkojums no/uz dažādām valodām

 Notariāli apliecināts tulkojums. (Tulka vai uzņēmuma atbildīgās personas paraksta apliecināšanu pie tulkojuma ar notāra parakstu un zīmogu)

 Tulkojums, apliecināts ar tulka parakstu

 Mutisks tulkojums atsevišķos gadījumos un no atsevišķām valodām

Par uzņēmumu

Tulkošanas pakalpojumi, tulks, tulki, tulkojums - Abicom Pro Tulkojumi, SIA

Uzņēmums "ABICOM PRO tulkojumi" dibināts 2012.gadā

„ABICOM PRO tulkojumi” SIA dibināta 2012. gada 10. janvārī, atdaloties no uzņēmuma „ABICOM PRO” SIA, kurš darbojās tulkojumu nozarē kopš 2003. gada. Juridiskā un faktiskā adrese: Dzirciema ielā 1-18, Rīga, LV-1083, Latvija. Valdes locekle un uzņēmuma īpašniece Maija Merai. Uzņēmumam ir mikrouzņēmuma nodokļu maksātāja statuss. Pamatkapitālā ieguldīti vietējie finanšu līdzekļi, bez Eiropas fondu un ārzemju investoru atbalsta.

Tulkošanas pakalpojumi - tulkojumus izpilda diplomēti tulkotāji - Abicom Pro Tulkojumi, SIA

Tulkojumus izpilda diplomēti tulkotāji ar daudzgadīgu pieredzi

Galvenā komunikācija notiek internetā un telefoniski, bet ir iespējami citi veidi.
Tulkojumus izpilda diplomēti tulkotāji ar daudzgadīgu pieredzi. Cenšamies katram pasūtījumam pievērst individuālu uzmanību, lai klients būtu apmierināts, un katram tulkojumam piesaistīt vairākus tulkus, kuri ir speciālisti konkrētajā nozarē, un kuri vairākas reizes pārlasa tulkojumu.

Tulkošanas pakalpojumi - tulkojumu veic tulkotājs, kam mērķa valoda ir dzimtā - Abicom Pro Tulkojumi, SIA

Tulkojumu veic tulkotājs, kam mērķa valoda ir dzimtā 

Sadarbojamies ar tulkojumu birojiem Latvijā un ārzemēs. Parasti tulkojumu veic tulkotājs, kam mērķa valoda ir dzimtā valoda.

Mūsu vietējie klienti

Mūsu tulkošanas birojs gadu gaitā ir iemantojis daudzu klientu uzticību, kura rezultējusies ar ilgstošu sadarbību

  • Tulkošanas pakalpojumi birojs Zemkopības ministrija Zemkopības ministrija
  • Tulkošanas pakalpojumi birojs Hansab AS AS "Hansab"
  • Tulkošanas pakalpojumi birojs Asante SIA SIA "Asante"
  • Tulkošanas pakalpojumi birojs BIZNESA DROŠĪBA SIA SIA "Biznesa drošība"
  • Tulkošanas pakalpojumi birojs Artima SIA SIA "Artima"
  • Tulkošanas pakalpojumi birojs My sport SIA SIA „MySport”
  • Tulkošanas pakalpojumi birojs Ivabalte Agro SIA SIA "Ivabalte Agro"
  • Tulkošanas pakalpojumi birojs Rāmkalni SIA SIA "Rāmkalni"
  • Tulkošanas pakalpojumi birojs Aizedvums.lv SIA SIA "Aizedvums.lv"
  • Tulkošanas pakalpojumi birojs Spilbridge Zverinātu advokātu birojs ZAB "Spilbridge"

Tulkošanas pakalpojumu cenas

Tulkojamo tekstu var iesniegt personīgi, elektroniski un pa faksu.

Pasūtītājs var pasūtīt tekstu sagatavot WORD, EXCEL un PowerPoint formātā. Par atsevišķu samaksu iztulkotajā tekstā ievietojam arī attēlus, zīmējumus vai diagrammas, izveidojam tabulas. Gatavo darbu iespējams saņemt elektroniski vai personīgi pēc norunas.

Tulkojuma cena tiek aprēķināta pēc zīmju skaita. Standarta lapa ir 1800 zīmes ar atstarpēm, kas vizuāli ir mazāk teksta kā viena A4 lappuse. Iespējams arī aprēķināt pēc vārdu skaita vai norunāt konkrētu cenu.

Mazākais pasūtījums ir viena standarta lapa 1800 zīmes ar atstarpēm.

Derīgi atcerēties, pirms tulkot kādu dokumentu, kurš jāiesniedz ārzemēs, noskaidrot, vai tam ir nepieciešama apostille (dokumenta legalizācija). Dokumentu legalizāciju veic Ārlietu ministrijas konsulārajā departamentā, https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija , mfa.cdep@mfa.gov.lv, informatīvais tālrunis 80005905.

Daži no pakalpojumiem ir arī anketas aizpildīšana, sarunu tulkošana pa telefonu vācu latviešu valodu pārī. Mutiskās tulkošanas cenu nosaka pēc atsevišķas vienošanās.
Tiek ievērota konfidencialitāte un SIA „ABICOM PRO tulkojumi” nesniedz ziņas citām personām par veiktajiem tulkojumiem un pasūtītājiem, izņemot ar LR likumiem noteiktajos gadījumos.

Teksti vai dokumenti ar notariālu apliecinājumu

Bieži dokumentu vai tekstu tulkojumiem nepieciešams juridisks apliecinājums, ja tie ir jāiesniedz tiesās, mācību iestādēs Latvijā un ārpus tās. Atbildību par tulkojuma pareizību uzņemas tulks. 

Apliecināt notariāli var tikai dokumentu, proti, dokumentam ir datums, paraksts un zīmogs. Lai iesniegtu dokumentus notāram tulka paraksta apliecināšanai, tie iepriekš pareizi jāsagatavo. 

Ja dokuments satur vairākas lapas, tām jābūt kopā un noformētām pēc MK noteikumiem. Saskaņā ar Notariāta likuma 75. pantu, no 2008. gada 1. februāra, pārbaudot personas identitāti, notāram ir jāieskatās Iedzīvotāju reģistrā (datu bāzē „Personu datu pārlūks”), lai pārliecinātos, vai tas tiešām ir tas tulkotājs, kuru notārs personīgi pazīst. Šis ir maksas pakalpojums, kas iekļauts samaksā par notāra pakalpojumiem. 

Tulkojumu var piešūt pie oriģinālā dokumenta vai arī pie apliecinātas dokumenta kopijas. Pie kopijas parasti piešuj tulkojumus, kuru oriģināliem nav iespējams piešūt tulkojumu vai pasūtītājam turpmāk nepieciešams oriģināls arī bez tulkojuma.

„ABICOM PRO tulkojumi” kontaktinformācija

SIA "ABICOM PRO tulkojumi"

Adrese: Dzirciema 1-18, Rīga, LV-1083

Tālrunis / Fakss: +371 67278272

Mob. telefons: +371 26470878

E-pasts: maija.merai@gmail.com

Sazināties ar mums varat arī aizpildot kontaktformu: